Search

Code of Conduct

The purpose of Lindø Steel’s “Code of Conduct” is to establish the ethical basis, a collection of rules, standards and political statements that all employees in Lindø Steel must comply with, and which Lindø Steel expects from its business partners. The Code of Conduct has been developed to answer most questions and dilemmas you may face as an employee or supplier. If you are unsure how to interpret the rules or apply them in a given situation, please contact your immediate manager/contact person.

Formålet med Lindø Steels ”Code of Conduct” er at fastsætte det etiske grundlag, en samling af regler, standarder og politiske erklæringer, som alle medarbejdere i Lindø Steel skal overholde, og som Lindø Steel forventer af sine forretningsforbindelser. Code of Conduct er udviklet til at besvare de fleste spørgsmål og dilemmaer, du kan stå over for som medarbejder eller leverandør. Hvis du er usikker på, hvordan du skal fortolke reglerne eller anvende den i en given situation, bedes du kontakte din nærmeste leder/kontaktperson.